Διάφορα χρήσιμα Οικονομολόγοι, Σύμβουλοι & Λογιστές

Τζανιδάκης Ι. Ανδρέας

Περιγραφή:  Λογιστικό - φοροτεχνικό γραφείο, τήρηση λογιστικών βιβλίων επιχειρήσεων, ΦΠΑ, μισθοδοσία – εργατικά, φορολογικές δηλώσεις – Ε9, ασφάλειες αυτοκινήτων, ζωής, υγείας & λοιπών κλάδων.
Τηλέφωνα: 2831028009
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Ζυμβρακάκη 6, Ρέθυμνο 74132
URL: 
 

Το λογιστικό γραφείο Τζανιδάκη Ανδρέα του Ιωάννη, με στόχο τις καλές συνεργασίες και τους ευχαριστημένους πελάτες, προσφέρει:


Λογιστικές Υπηρεσίες


Μέσα σε ένα πλήρως μηχανογραφημένο και άρτια οργανωμένο περιβάλλον με γνώμονα την πείρα και την εξειδίκευση μας, εργαζόμαστε σκληρά και σε συνδυασμό με την αποδοτικότητα, τη συνέπεια και την εμπιστοσύνη προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη λύση για την λογιστική παρακολούθηση της επιχείρησής σας.

• μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών
• οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων
• άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
• ενημέρωση επί θεμάτων Κώδικα και παραβάσεων
• διεκπεραίωση όλων των εξωτερικών εργασιών

Μισθοδοσία

• υπολογισμός μισθοδοσίας εισφορών και πληρωτέων ποσών
• διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας
• ανάλυση της μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο & ανά κέντρο κόστους
• συμβουλές σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας
• υποβολή σε Επιθεώρηση Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ. και ΙΚΑ
• υπολογιστικά reports κόστους αποζημιώσεων, προϋπολογιστικής μισθοδοσίας

Νομικές Υπηρεσίες

• συστάσεις / ενάρξεις / μεταβολές / διακοπές εταιρειών & ατομικών επιχειρήσεων
• άμεση υποστήριξη (επίλυση πάσης φύσεως απορίας) για κάθε λογιστικό, φορολογικό και νομικό ερώτημα σχετικά με τη σύσταση νέας εταιρίας
• σύνταξη και επιμέλεια καταστατικών και συμφωνητικών σύστασης λύσης και τροποποιήσεων όλων των εταιριών.

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

• ολοκληρωμένος φορολογικός σχεδιασμός
• σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των δηλώσεων και φόρων
• φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
• σύνταξη φορολογικών δηλώσεων

Φορολογικός Σχεδιασμός

• σας συμβουλεύουμε και σας καθοδηγούμε, με γνώμονα τις ισχύουσες νομοθετικές φορολογικές διατάξεις, για τη μορφή της εταιρείας που σας συμφέρει να ιδρύσετε, βάσει των προσωπικών σας αναγκών και δυνατοτήτων, με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της επιχειρήσεως που θα αποφέρει τα μέγιστα δυνατά οφέλη


Ασφάλειες παντός είδους

• Αυτοκινήτων
• Ασφάλιση περιουσίας
• Ασφάλιση ζωής και υγείας

Συνολο Καταχωρήσεων: 79
Συνολο Κατηγοριών: 1