Διάφορα χρήσιμα Οικονομολόγοι, Σύμβουλοι & Λογιστές

Τζανιδάκης Ι. Ανδρέας

Περιγραφή:  Λογιστικό - φοροτεχνικό γραφείο, τήρηση λογιστικών βιβλίων επιχειρήσεων, ΦΠΑ
Τηλέφωνα: 2831028009
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Ζυμβρακάκη 6, Ρέθυμνο 74132
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 80
Συνολο Κατηγοριών: 1