ΚΡΗΤΗ

Η Κρήτη διαπρέπει στο Δίκτυο AREPO

04-12-2018 18:13
Η Κρήτη διαπρέπει στο Δίκτυο AREPO

Η Κρήτη είναι ο ιδανικός τόπος για να «κτίσει» ένα πρότυπο παραγωγικό το οποίο θα στηρίζεται στην ποιότητα και στην ταυτότητα των προϊόντων της και ταυτόχρονα θα «κτίζει» τις αναγκαίες διακλαδικές διασυνδέσεις με τον τουρισμό ώστε να απορροφήσει την υψηλότερη δυνατή προστιθέμενη αξία. Αυτό τόνισε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Χαράλαμπος Κασίμης μιλώντας στο διεθνές συνέδριο με θέμα «Οι γεωγραφικές ενδείξεις ως πνευματική ιδιοκτησία της Ε.Ε. και η συμβολή τους στην ανάπτυξη των Περιφερειών» που οργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Στο συνέδριο ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελληνικές Περιφέρειες, Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ερευνητικά Ιδρύματα και φορείς, επεσήμανε, ότι, η πολιτική της Περιφέρειας Κρήτης για την ανάδειξη-προώθηση των Κρητικών προϊόντων στις αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού στηρίζεται στο τρίπτυχο ποιότητα, ταυτότητα, ανταγωνιστικότητα. Στο διεθνές συνέδριο που οργανώθηκε υπό τον συντονισμό της Προέδρου του δικτύου AREPO (Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών για τα προϊόντα προέλευσης) Θεανώς Βρέντζου-Σκορδαλάκη, σημαντικές παρεμβάσεις-εισηγήσεις έκαναν η Simona Caselli περιφερειακή Υπουργός Γεωργίας της Περιφέρειας Emilia-Romagna, ο Πρόεδρος του Οργανισμού orlGin (δίκτυο διεθνών γεωγραφικών ενδείξεων) Claude Vermot-Desroches, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, Γάλλων παραγωγών προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης, του ΓΕΩΤΕΕ/παράρτημα Κρήτης, του ΙΤΕ κ.α. Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κασίμης σε δηλώσεις του ανέφερε, ότι, «πρόκειται για μια σημαντική διεθνή συνάντηση η οποία ως αντικείμενο κατά βάση έχει την προάσπιση και την προβολή των προϊόντων ποιότητας γεωγραφικής ένδειξης ονομασίας προέλευσης. Για τη χώρα μας ειδικότερα έχει εξαιρετική σημασία να υποστηρίξουμε ένα μοντέλο παραγωγής το οποίο θα στηρίζεται στην ποιότητα και την ταυτότητα των αγροτικών μας προϊόντων. Ως Υπουργείο έχουμε ουσιαστικά σχεδιάσει μία στρατηγική η οποία προβλέπει την σταδιακή μετατόπιση του παραγωγικού μας μοντέλου προς ένα μοντέλο ποιότητας ταυτότητας πιστοποιημένης παραγωγής με εξωστρέφεια. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί εκεί εντοπίζεται το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας, τα προϊόντα ποιότητας και ταυτότητας είναι τα προϊόντα στα οποία είμαστε ανταγωνιστικοί γιατί έχουμε την ποιότητα και είναι τα προϊόντα τα οποία έχουν υψηλότερες τιμές στις διεθνείς αγορές» και πρόσθεσε: «Η προστασία της ποιότητας και της ταυτότητας εξασφαλίζεται από την πιστοποίηση και την εξωστρέφεια για την προβολή αυτών των προϊόντων, επίσης σημαντικό είναι για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε τις αγορές να διαμορφώσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις που θα μας εξασφαλίσουν την κρίσιμη ποσότητα αυτών των προϊόντων. Διότι το να έχουμε άπειρα προϊόντα ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης χωρίς ικανοποιητικές ποσότητες δεν νομίζω ότι μπορεί να εξασφαλίσει τους στόχους της πολιτικής που έχουμε». Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης από την πλευρά του επισημαίνοντας την σημαντικότητα πραγματοποίησης του διεθνούς συνεδρίου στο νησί μας, ανέφερε, ότι, η Κρήτη-Αυτοδιοίκηση και φορείς- στηρίζει την πολιτική της πάνω στην ποιότητα την ταυτότητα την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων που παράγει. «Αυτό το τρίπτυχο υπηρετούμε από την πρώτη στιγμή αναδεικνύοντας τα ποιοτικά προϊόντα του νησιού και είναι σημαντικό ότι μέσα από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη που έχουμε συστήσει έχουν πιστοποιηθεί πάνω από 600 προϊόντα και 100 περίπου επιχειρήσεις με τον Βrande name «ΚΡΗΤΗ». Άρα πρέπει να στηρίξουμε την παραγωγή μας στην ποιότητα των προϊόντων γιατί μόνο τότε μπορούν να είναι ανταγωνιστικά και η Κρήτη προσφέρεται για αυτό επίσης μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις καλές πρακτικές από άλλες περιοχές της Ευρώπης. Πάνω από όλα πρέπει να συνεργαζόμαστε για να προσφέρουμε ποιοτικά ανταγωνιστικά προϊόντα στις αγορές». Μάλιστα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ευχαρίστησε δημόσια την Πρόεδρο του AREPO Θεανώ Βρέντζου Σκορδαλάκη η οποία όπως ανέφερε, έχει δώσει δείγματα γραφής σημαντικά πάνω στην προώθηση των προϊόντων. Η Κρήτη συμμετέχει με την Πρόεδρο στο Ευρωπαϊκό δίκτυο AREPO είναι μία μεγάλη επιτυχία και αυτό βγήκε μέσα από τη δουλειά της κας. Βρέντζου, ανέφερε ο Περιφερειάρχης. Από την πλευρά της η Πρόεδρος του δικτύου AREPO Θεανώ Βρέντζου-Σκορδαλάκη υπογράμμισε, ότι, οργανώθηκε το συνέδριο με στόχο την ανάδειξη του πολυδιάστατου χαρακτήρα των ΓΕ και ΠΟΠ, στην ανάπτυξη των Περιφερειών της Ευρώπης, τη συμβολή τους στην απασχόληση και τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη μείωση της διαρροής του πληθυσμού από την ύπαιθρο και στην αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου. «Για το λόγο αυτό, η Περιφέρεια Κρήτης, ως προεδρεύουσα Περιφέρεια της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Περιφερειών AREPO, εκτιμά ότι η πολιτική ποιότητας, πρέπει να αναγνωριστεί, ως βασικός αναπτυξιακός πυλώνας του βιώσιμου ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού συστήματος και η ΚΓΠ, θα πρέπει να υποστηρίξει τη λειτουργία αυτού του οικονομικού μοντέλου, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα του, να προσαρμόζεται στις νέες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, συνεχίζοντας να παρέχει δημόσια αγαθά» ανέφερε η κα. Βρέντζου η οποία πρότεινε στο συνέδριο: -Την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων, στο πλαίσιο των τομεακών παρεμβάσεων (θεματικό υποπρόγραμμα, για τα συστήματα ποιότητας) -Η νέα ΚΓΠ, να διατηρήσει και να ενισχύσει τον καθοριστικό ρόλο, που διαδραματίζουν οι Περιφέρειες της Ευρώπης στη διαχείριση της νέας ΚΓΠ. -Απλοποίηση στα συστήματα ποιότητας, για την αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών. -Διεθνή καμπάνια ενημέρωσης των καταναλωτών -Διεύρυνση της αναγνώρισης των ΠΟΠ σε διεθνές επίπεδο -Να διασφαλιστεί ο έλεγχος των απομιμήσεων «Στόχος των παρεμβάσεών μας, είναι να στηρίξουμε τους παραγωγούς των ΓΕ, ώστε όλη η προστιθέμενη αξία, να επιστρέψει στις περιοχές παραγωγής, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξή τους».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη: «Νέα θητεία στον Λαμπρινό για την ολοκλήρωση του έργου του»

Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη: «Νέα θητεία στον Λαμπρινό για την ολοκλήρωση του έργου του»

«Το Ηράκλειο είμαστε εμείς». Αυτό υποστηρίζει η υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη του Βασίλη Λαμπρινού «Ενεργοί Πολίτες», Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη με...
Απομακρύνεται η σκόνη από την Κρήτη

Απομακρύνεται η σκόνη από την Κρήτη

Σε κινητοποιήσεις οι φυσικοθεραπευτές με αίτημα το τέλος της δωρεάν παροχής φυσικοθεραπείας στον ΕΟΠΥΥ

Σε κινητοποιήσεις οι φυσικοθεραπευτές με αίτημα το τέλος της δωρεάν παροχής φυσικοθεραπείας στον ΕΟΠΥΥ

«Όποια φυσικοθεραπεία παρέχεται, πρέπει να αποζημιώνεται» Τέρμα οι δωρεάν παροχή φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους με το «έτσι θέλω» Αποχή στις 23 και 24 Μαΐου...
Πυροβόλησε 7 φορές εναντίον της συντρόφου του πριν αυτοκτονήσει

Πυροβόλησε 7 φορές εναντίον της συντρόφου του πριν αυτοκτονήσει

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για το έγκλημα της Χαλέπας  
Ξεκίνησε επίσημα η λειτουργία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στη Κρήτη με έδρα το Ηράκλειο

Ξεκίνησε επίσημα η λειτουργία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στη Κρήτη με έδρα το Ηράκλειο

Παρουσία του Υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου τα εγκαίνια
Συγκίνηση στην τελετή ονοματοδοσίας της οδού Στάθη Λαζαρίδη

Συγκίνηση στην τελετή ονοματοδοσίας της οδού Στάθη Λαζαρίδη

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η τελετή ονοματοδοσίας τμήματος της οδού δίπλα στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, σε οδό Στάθη Λαζαρίδη...

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

Μπες στον οδηγό

Καταχώρησε την επιχείρησή σου ΔΩΡΕΑΝ στον Οδηγό Αγοράς

Φόρμα Καταχώρησης

GoodNet Ads

HOTSoft.gr

Σχεδιασμός, Κατασκευή & Προώθηση ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων e-shop στο Ρέθυμνο Κρήτης.

Cozy Taxi transfers, Rethymno Crete.

Chania & Heraklion airport taxi transfers. Rethymno taxi transfers to hotels, villas, ports & airports in Crete. Taxi Excursions in Crete.

Dromolatis.gr Trekking trips for everyone 

Trekking programs, for an unforgetable experience trip in Crete.

hotCloud.gr δημιουργία ιστοσελίδων

Δημιούργησε οικονομικά μια καλαίσθητη ιστοσελίδα, συμβατή με όλες τις συσκευές. Υπηρεσία κατασκευής ιστοσελίδων, με σύγχρονο σχεδιασμό & τεχνική υποστήριξη.

Τεχνικό γραφείο Σισάκης

Οικοδομικές εργασίες, αναπαλαιώσεις & ανακαινίσεις κτιρίων στο Ρέθυμνο. Διαμαντοκοπές, Κοπή & Διάτρητη μπετόν, Κατεδαφίσεις, Gunite ενισχύσεις & επισκευές κτιρίων στο Ρέθυμνο, Πέτρινες κατασκευές, Μπετά, κτισίματα & σοβάδες.

Τεχνική Μηχανολογική Ρέθυμνο

Εγκατάσταση & συντήρηση κλιματιστικών Ρέθυμνο. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, θέρμανση, λέβητες, καυστήρες, μηχανολογικές μελέτες..

Προώθηση ιστοσελίδων & eshop

Ρέθυμνο Προώθηση & Διαφήμιση ιστοσελίδων. SEO, Search Engine & Social Media Marketing. Προώθηση ξενοδοχείων, βιλών, rent a car, τουριστικών επιχειρήσεων & e-shop.

Εορτολόγιο

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ:
Δεν υπάρχει ονομαστική εορτή