Αλιεία, Γεωργία & Κτηνοτροφία Γεωργικά Είδη & Μηχανήματα

Αρχοντάκης Ευάγγελος

Περιγραφή:  Γεωργικά είδη - εφόδια - μηχανήματα & εργαλεία
Τηλέφωνα: 2831031787
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Γωνιά Ρεθύμνης 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 29
Συνολο Κατηγοριών: 1