Αλιεία, Γεωργία & Κτηνοτροφία Γεωργικά Είδη & Μηχανήματα

Βαρδάκης Ανδρέας

Περιγραφή:  Γεωργικά είδη - εφόδια - μηχανήματα & εργαλεία
Τηλέφωνα: 2831020741
Φαξ: 2831020742
Διεύθυνση: Βιολί Χαράκι Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 29
Συνολο Κατηγοριών: 1