Αλιεία, Γεωργία & Κτηνοτροφία Γεωργικά Είδη & Μηχανήματα

Βιγλιράκης Εμμανουήλ

Περιγραφή:  Γεωργικά είδη - εφόδια - μηχανήματα & εργαλεία - Οικοδομικά υλικά - Ζωοτροφές - Λιπάσματα - Δεξαμενές
Τηλέφωνα: 2831021480
Φαξ: 2831024181
Διεύθυνση: Τρία Μοναστήρια Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 29
Συνολο Κατηγοριών: 1