Αλιεία, Γεωργία & Κτηνοτροφία Γεωργικά Είδη & Μηχανήματα

Αγροτική Αγορά - Μαμαλάκης

Περιγραφή:  Γεωργικά μηχανήματα, είδη άδρευσης & περίφραξης
Τηλέφωνα: 2832051577
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Παλέ Δ. Φοίνικα Ρέθυμνο
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 29
Συνολο Κατηγοριών: 1