Αλιεία, Γεωργία & Κτηνοτροφία Είδη Αλιείας & Κυνηγιού

Captain Hook - Παρασύρης Χρόνης

Marine Α.Ε., Μοσχάκης Α.Ε.

Sporting House

Άγρια Φύση, Αλεξάκη Ευαγγελία

Αντωνίου Κωνσταντίνος

Δωρόπουλος

Καταδρομέας Club

Μανουσάκης Marine

Μαρινάκης Μιχάλης

Πετράκης Εμμανουήλ

Χατζηκυριάκος Ιωάννης

Ψαρρός Ιωσήφ

Συνολο Καταχωρήσεων: 12
Συνολο Κατηγοριών: 1