Αλιεία, Γεωργία & Κτηνοτροφία Ελαιοτριβεία

Ένωση Αγροτ. Συνετ. Ρεθύμνης

Περιγραφή:  Ελαιοτριβείο
Τηλέφωνα: 2831086100
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Τρία Μοναστήρια
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 15
Συνολο Κατηγοριών: 1