Αλιεία, Γεωργία & Κτηνοτροφία Ελαιοτριβεία

Βάμβουκας Βασίλης

Περιγραφή:  Ελαιοτριβείο
Τηλέφωνα: 2834041246
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Βενί, Πέραμα Δήμου Γεροποτάμου 74052
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 15
Συνολο Κατηγοριών: 1