Αλιεία, Γεωργία & Κτηνοτροφία Ελαιοτριβεία

Τζανιδάκης Μ. ΑΦΟΙ ΟΕΕ

Περιγραφή:  Ελαιοτριβείο
Τηλέφωνα: 2831031428
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Ατσιπόπουλο Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 15
Συνολο Κατηγοριών: 1