Αλιεία, Γεωργία & Κτηνοτροφία Ελαιοτριβεία

Τρουλλινός Ιωάννης & Δημήτρης Ο.Ε.

Περιγραφή:  Ελαιοτριβείο
Τηλέφωνα: 2831023766
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Ρουσσοσπίτι Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 15
Συνολο Κατηγοριών: 1