Αλιεία, Γεωργία & Κτηνοτροφία Ελαιοτριβεία

Λατζιμάς ΑΕΒΕΤΕ

Περιγραφή:  Ελαιουργείο συμβατικού - βιολογικού ελαιοκάρπου
Τηλέφωνα: 2834051466
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Πάνορμο Γεροποτάμου, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 15
Συνολο Κατηγοριών: 1