Αλιεία, Γεωργία & Κτηνοτροφία Ελαιοτριβεία

ΠΟΛΟΜΑΡΚΑΚΗΣ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΔΙΦΑΣΙΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ

Περιγραφή:  Βιολογικό - Συμβατικό Διφασικό Ελαιοτριβείο Pieralisi
Τηλέφωνα: 2831061376
Φαξ: 2831061376
Διεύθυνση: Καρωτή Δήμου Λαππαίων, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 15
Συνολο Κατηγοριών: 1