Αλιεία, Γεωργία & Κτηνοτροφία Κτηνοτροφικά Είδη

Λαδάκης ΦΑΡΜ ΑΕΕ

Μπεμπής Δημήτριος

Πετουσάκη Ελ. - Κοζορώνης Γ. ΟΕ

Σπυριδάκη Φωτεινή

Χαραλαμπάκης Μιχάλης

Συνολο Καταχωρήσεων: 25
Συνολο Κατηγοριών: 1