Αλιεία, Γεωργία & Κτηνοτροφία Κτηνοτροφικά Είδη

BIOZOEL, Σπυριδάκης Κων/νος & ΣΙΑ ΟΕ

Περιγραφή:  Ζωοτροφές, ελαιόλαδα, χαρουπόμυλος, αγορά γάλακτος
Τηλέφωνα: 2834023616
Φαξ: 2834023615
Διεύθυνση: Μαργαρίτες, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 25
Συνολο Κατηγοριών: 1