Αλιεία, Γεωργία & Κτηνοτροφία Κτηνοτροφικά Είδη

Med - Milk, Παρασύρης Γεώργιος

Περιγραφή:  Μονάδα κτηνοτροφικών εξοπλισμών, αρμεκτικά
Τηλέφωνα: 2810341698
Φαξ: 2810223754
Διεύθυνση: Λατζιμάς, Ρέθυμνο 74052
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 25
Συνολο Κατηγοριών: 1