Αλιεία, Γεωργία & Κτηνοτροφία Κτηνοτροφικά Είδη

Δασκαλάκης Χριστόφορος ΑΒΕΚΤΕ

Περιγραφή:  Εργοστάσιο ζωοτροφών, παραγωγή & εμπορία
Τηλέφωνα: 2831031371
Φαξ: 2831031507
Διεύθυνση: Γωνιά Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 25
Συνολο Κατηγοριών: 1