Αλιεία, Γεωργία & Κτηνοτροφία Κτηνοτροφικά Είδη

Καπετανάκης Βασίλης

Περιγραφή:  Κτηνοτροφικά προϊόντα, ζωοτροφές
Τηλέφωνα: 2833028330
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Αποστόλοι, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 25
Συνολο Κατηγοριών: 1