Αλιεία, Γεωργία & Κτηνοτροφία Κτηνοτροφικά Είδη

Κισσανδράκης Ηρακλής

Περιγραφή:  Κτηνοτροφικά είδη, πτηνά, ζωοτροφές
Τηλέφωνα: 2834023308
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Πέραμα, Ρέθυμνο 74052
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 25
Συνολο Κατηγοριών: 1