Αλιεία, Γεωργία & Κτηνοτροφία Κτηνοτροφικά Είδη

Καπετανάκης - Ζωοτροφές

Περιγραφή:  Παραγωγή & εμπορία ζωοτροφών
Τηλέφωνα: 2833022020
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Κλεισίδι Δ. Συβρίτου Αμάρι Ρέθυμνο
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 25
Συνολο Κατηγοριών: 1