Αλιεία, Γεωργία & Κτηνοτροφία Κτηνοτροφικά Είδη

Κριαράκης Γεώργιος

Περιγραφή:  Κτηνιατρικά φάρμακα, αρμεκτικά, ζωοτροφές
Τηλέφωνα: 2831030442
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Εμμ. Παχλά 89, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 25
Συνολο Κατηγοριών: 1