Αλιεία, Γεωργία & Κτηνοτροφία Κτηνοτροφικά Είδη

Αθανασόπουλος Παναγιώτης

Περιγραφή:  Σιλό, αναβατώρια, κοχλιομεταφορείς
Τηλέφωνα: 2834093188
Φαξ: 2834093186
Διεύθυνση: Λατζιμάς, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 25
Συνολο Κατηγοριών: 1