Εκπαίδευση & Σχολές Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Βαλαρή - Σκουμπουρδή, Αγγλικά

Περιγραφή:  Κέντρο ξένων γλωσσών
Τηλέφωνα: 2831028603
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Ατσιπόπουλο, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 49
Συνολο Κατηγοριών: 1