Εκπαίδευση & Σχολές Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Δερεδάκη Ελένη - Γαλλικά

Περιγραφή:  Κέντρο ξένων γλωσσών
Τηλέφωνα: 2831057454
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Δημητρακάκη 19 Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 49
Συνολο Κατηγοριών: 1