Υγεία & Ιατρική Ιατρικά Είδη

Κέντρο Ακοής Ρεθύμνου, Ξεπαπαδάκης Δημήτριος

Περιγραφή:  Ακουστικά Βαρηκοΐας
Τηλέφωνα: 2831058048
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Χ. Δασκαλάκη 6, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 8
Συνολο Κατηγοριών: 1