Σπίτι & Γραφείο Κατασκευή & Υλικά

Ζουρμπάκης Ιωάννης

Ηλεκτροδυναμική Ρεθύμνης ΕΠΕ

Ηλεκτροϋδραυλική ΑΕ

Ηλεκτροφώς Ζουμπουλάκης

Θεοδωράκης Κωνσταντίνος

Κ. & Γ. Σταγάκης Ο.Ε.

Καβρός Γεώργιος

Καλογιάννης Θανάσης

Καλυβιανάκη Ελευθ. - Κλάδου Χρυσή Ο.Ε.

Καναβάς Ευάγγελος

Καπετανάκης Γεώργιος

Καπετανάκης Εμμανουήλ

Καράλης Μ. - Φραγκιαδάκης ΟΕ

Καρνής Αλέξανδρος

Καρνιαβούρα Αφοί Ο.Ε.

Κασωτάκης Θεοδ.

Κοζάκης Κων. & ΣΙΑ ΟΕ

Κοκκινάκης Εμμανουήλ

Κοκολάκης Σ. & Υιοί

Κόμβος Α.Ε.

Συνολο Καταχωρήσεων: 195
Συνολο Κατηγοριών: 1