Σπίτι & Γραφείο Κατασκευή & Υλικά

Europa Center - Φακουκάκη ΕΠΕ

Περιγραφή:  Ανελκυστήρες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις
Τηλέφωνα: 2831022632
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Καφάτου & Ελευθερίας, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 195
Συνολο Κατηγοριών: 1