Σπίτι & Γραφείο Κατασκευή & Υλικά

Λεμπιδάκης Γεώργιος

Περιγραφή:  Ξυλουργικές εργασίες
Τηλέφωνα: 2831022961
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Ι. Δραμουντάνη & Στεφανογιάννη Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 195
Συνολο Κατηγοριών: 1