Σπίτι & Γραφείο Κατασκευή & Υλικά

Ματθαίου Παναγιώτης

Περιγραφή:  Γυψοσανίδες, ψευδοροφές, χωρίσματα, επενδύσεις
Τηλέφωνα: 2831025798
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Νίκαιας 11, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 195
Συνολο Κατηγοριών: 1