Σπίτι & Γραφείο Κατασκευή & Υλικά

Κούρος Κώστας

Περιγραφή:  Αδιατάρακτη κοπή & διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος
Τηλέφωνα: 2810225638
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Κεραμου 22, Ηράκλειο 71601
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 195
Συνολο Κατηγοριών: 1