Σπίτι & Γραφείο Κατασκευή & Υλικά

Λεμονάκης Εμμανουήλ

Περιγραφή:  Μονώσεις, Μονωτικά & Στεγανωτικά υλικά, Γυψοσανίδες
Τηλέφωνα: 2831057127
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Κ. Παπαδάκη 3 Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 195
Συνολο Κατηγοριών: 1