Σπίτι & Γραφείο Κατασκευή & Υλικά

ΛΑΤΟΜ-ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕΒΕ

Περιγραφή:  Έτοιμο μπετόν, Βιομηχανία έτοιμου σκυροδέματος αδρανών ασφαλτικών
Τηλέφωνα: 2831054323
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Παπαναστασίου 3 Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 195
Συνολο Κατηγοριών: 1