Βιομηχανία & Βιοτεχνία Πρώτες Ύλες, Μάρμαρα & Γρανίτες

VARMIN Α.Ε.

Βαρδιάμπασης Χαρ. Νικηφόρος ΜΙ

Γιακουμάκης Ι. & Γ.

Δαμανάκης Μ. Γεωργίος & Υιος Ο.Ε.Β.Ε.

Εμμ. Ι. Μανιάς

Καλλιτσουνάκης Γεώργιος

Καργάκης Γ. & ΣΙΑ ΟΕ

Κλάδος Ελευθέριος

Κουμαντάκης Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε

Λαγουδάκης Σταύρος & ΣΙΑ ΟΕ

Λάριος Μάρκος

Μάρμαρο & Πέτρα ΑΒΕΕ, Μ. Φουντιδάκης & Υιοί ΑΒΕΕ

Μαρμαροτεχνική Μαμαλάκης

Πενθερουδάκη ΑΦΟΙ

Περακάκης Κωνσταντίνος & Ευάγγελος

Σμπυράκης Ιωάννης

Σουλαδάκης Κωνσταντίνος

Σταγάκης Εμμανουήλ

Συνολο Καταχωρήσεων: 23
Συνολο Κατηγοριών: 1