Τουρισμός & Ταξίδια Ξενοδοχεία

ANTA

Περιγραφή:  Ξενοδοχείο
Τηλέφωνα: 2831023479
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Ν. Φωκά 33, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 283
Συνολο Κατηγοριών: 1