Παραδοσιακά & Οικολογικά Κεραμικά

Βασιλάκης Ζαχαρίας

Περιγραφή:  Παραδοσιακή τέχνη, τουριστικά, είδη δώρων
Τηλέφωνα: 2832022024
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Σπήλι Δήμου Λάμπης 74053
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 12
Συνολο Κατηγοριών: 1