Διάφορα χρήσιμα Ταξί - Taxi, Μεταφορές & Μετακομίσεις

Cretan Taxi

Manolis Travel, Κουτσαδάκης Ε. - Λιανδρής Ε. ΟΕ

TRANSCOMBI EXPRESS Κρήτη ΕΠΕ

Αlfa Γενικές Μετακομίσεις

Ανυψωτική Κρήτης

Αρκάδι, Taxi - Ταξί

Γερανοί Ρεθύμνης Λιόδακης Μιχ. & ΥΙΟΙ

Γερανοί Ρεθύμνης, Λιοδάκης Μ.

Γιαννουλάκη Σαρτζετάκη Άννα

Δουσμάνης Μεταφορική ΙΜΕ ΕΠΕ

Επταμηνίτης Ιωάννης

Κατσαραγάκης Εμμανουήλ

Κουκουναράς Αναστ.

Κουκουνάρας Αναστάσιος

Λίτινας Νίκος

Μακρυμανωλάκης Μεταφόρες

Μαραγκουδάκης Αετός

Μπαντινάκης Σπύρος

Ξυδάκης Νεκτ. - Αντων.

Οικονομάκης Γεώργιος - Οικονομάκης Μιχάλης

Συνολο Καταχωρήσεων: 31
Συνολο Κατηγοριών: 1