Διάφορα χρήσιμα Ταξί - Taxi, Μεταφορές & Μετακομίσεις

Μακρυμανωλάκης Μεταφόρες

Περιγραφή:  Μεταφορές, Μετακομίσεις
Τηλέφωνα: 2831028306
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: 4ο χλμ. Ρεθύμνης - Σπηλίου Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 31
Συνολο Κατηγοριών: 1